Tänkvärt om kultur, del 49

Den främsta förklaringen till brottslighet – liksom dess frånvaro – stavas kultur och värderingar. – Mustafa Panshiri Panshiris artikel finns att läsa i sin helhet här: https://www.expressen.se/debatt/brottsligheten-paverkas-framst-av-kultur-och-moral/

Ordspråk och talesätt, del 26: Läsa något mellan raderna

Att läsa något mellan raderna är detsamma som att förstå vad en författare eller talare egentligen velat säga, även om det inte uttryckts i klarspråk. Det innebär alltså att man gör en bredare tolkning av det som sägs och förstår lite mer än vad som egentligen framförts. Läsaren eller lyssnaren fyller därmed i tankeluckor som … Läs mer

Klenoder ur vårt kulturarv, del 12: Prakthjälmarna från Vendel

Den så kallade Vendeltiden (ca 550-800) är en unik tidsepok, som bara omnämns i Sverige. Kronologiskt infaller den under järnåldern och utgör upptakten till vikingatiden. Sitt namn har den fått av de rika fornfynd som gjorts i anslutning till båtgravarna i Vendels socken i Uppland. Det var dessa storslagna fynd som gjorde det nödvändigt att … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 48

Vi har sett det genom några decennier vid det här laget i officiella eller förment akademiska sammanhang: Det finns ingen ursprunglig inhemsk svensk kultur, det ursvenska är blott barbari, Sverige har alltid varit ett invandrarland, vikingarna inspirerades av islam och så vidare och så vidare. Det många gånger absurda är att dessa förvrängningar torgförs med … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 47

Vi har parallellsamhällen i Danmark, och i Sverige har ni det i än högre grad. I de områdena saknar polisen kontroll. Där härskar religiösa lagtexter och levnadssätt som tagit över det svenska eller danska systemet, vi har inte någon metod som kan göra dem som bor där till aktiva samhällsmedborgare. Felen har inte uppstått över … Läs mer

Året som gått

Nu närmar sig 2020 sitt slut. Det har varit ett omtumlande år, då vårt vanliga sätt att leva på många sätt har stöpts om. Kanske har vi fått se samhället och världen förändras på ett sätt som kommer att sätta spår för en mycket lång tid framöver. Jag har gjort mitt bästa för att Kulturminnet … Läs mer

Kyrkokartan

En framträdande del av det svenska kulturarvet är de vackra kyrkorna och deras konstföremål. Under Sveriges tusenåriga historia av kristendom har kyrkobyggnader rest, utsmyckats och ofta haft en central roll i samhällslivet. Idag bär de fram ovärderliga skildringar av vår historia och många är storslagna sevärdheter. För den som uppskattar och söker upp det kyrkliga … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 46

Jag tror, att traditioner är viktiga. De håller ihop både samhällen och familjer. De skapar trygghet och kontinuitet, skänker tröst och gemenskap. – Carl XVI Gustaf Kungens jultal går att läsa i sin helhet här: https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkaretstal/hmkonungensjultal2020.5.5e7d48041768421df9c1f52.html