Kulturhistoriska sevärdheter, del 77: Hedareds stavkyrka

Stavkyrkorna är ett nordiskt kulturarv, vars rötter går tillbaka till den tid då norra Europa kristnades. Utmärkande för byggnadstypen är att konstruktionen utgörs av stående brädor (stavar) som hålls samman av hörnstolpar. Under kristendomens tidigaste historia i Norden var stavkyrkorna utbredda i Norge och Sverige. Stavkyrkor har även funnits i Danmark och Island, men där … Läs mer

Klenoder ur vårt kulturarv, del 30: Spännet från Finnestorp

Foto: Gunnar Creutz (CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0&gt;, via Wikimedia Commons)I Finnestorp i Västergötland, på gränsen mellan Falköping och Vara kommuner, finns ett våtmarksområde där Katebrobäcken rinner ut i ån Lidan. Under järnåldern användes denna mosse som offerplats och utgrävningar i området har lett till talrika fynd av vapen, hästutrustningar, ben från offerdjur och smycken. Det … Läs mer

Mönstermani på Textilmuseet

Just nu bjuder Textilmuseet i Borås på en färgsprakande mönsterkavalkad. Tryckta svenska tyger från 1900-talet har samlats in och ställs ut i en av museets större salar. Välrenommerade namn som Stig Lindberg, Estrid Ericson och Josef Frank är förstås rikligt representerade, men här finns också många vackra och i vissa fall välbekanta tryck av formgivare … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 90

Det har aldrig funnits i Sverige en genomtänkt syn på hur många som kan komma till vårt land och på vilka villkor. Inte heller på vilka spelregler som krävs för att integrera människor in i den svenska gemenskapen när de kommer från länder med helt andra lagar, regler och kulturer. – Statsminister Ulf Kristersson i … Läs mer

Svenska sägner, del 20: Kyrkklockan i Själevad

Själevads kyrka. Bild via Wikimedia commons.I Själevad utanför Örnsköldsvik i Ångermanland finns en åttkantig kyrka, som brukar betraktas som en av Sveriges vackraste. Men kyrkan är även omtalad i flera sägner, enligt vilka förunderliga saker ska ha ägt rum när kyrkan skulle få sin kyrkklocka. En sägen låter berätta att när kyrkan skulle byggas kunde … Läs mer

Nordisk folktro, del 46: Elden

I den nordiska folktron har elden sedan forna tider betraktats som ett skyddsmedel mot onda makter. Så länge ett nyfött barn var odöpt skulle elden hållas brinnande i härden för att skydda barnet. Brinnande trästycken kunde slängas efter besökare som man misstänkte för trolldom och skulle man råka hitta något suspekt föremål, som en trollpåse, … Läs mer

Nedslag i nordisk mytologi, del 45: Frigg

Frigg är dotter till fruktbarhetsguden Fjorgynn. Hon är Odens hustru och därmed en av den nordiska mytologins mest framstående gudinnor. Till hennes särskilda egenskaper hör förmågan att sia om framtiden och hon beskrivs ibland som den visaste av asynjorna. Genom sin spådomskonst har hon kännedom om människornas öden, men hon avslöjar aldrig vad hon vet. … Läs mer

Västar och livstycken från Sjuhärad visas på Borås textilmuseum

Den södra delen av Västergötland kallas ibland för Sjuhäradsbygden och omfattar de gamla häraderna Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg. Borås räknas som Sjuhärads centralort och i området finns en stark tradition av textilindustri. Än idag har staden en textilhögskola och för den som vill veta mer om det textilindustriella arvet finns ett … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 89

Det är inte en slump att fungerande välfärdssystem uppstått i kulturellt homogena samhällen med hög tillit. Forskaren Bo Rothstein har ett flertal gånger beskrivit välfärdssystemet som ett tillitsbaserat ömsesidigt försäkringssystem. Vi betalar inte skatt som välgörenhet. Vi betalar skatt i dag, tillitsfullt övertygade om att främlingar i morgon kommer att betala för oss. Vi har … Läs mer