Mer att läsa om Albertus Pictor

Takvalv i Härnevi kyrka i Uppland. Foto: Matteth, CC BY-SA, Wikimedia CommonsDet kyrkliga kulturarvet är något som intresserar mig mycket och en alldeles särskild kärlek hyser jag till de fantastiska muralmålningar som gjorts av 1400-talskonstnären Albertus Pictor. De kyrkor han dekorerat är så detaljrika och sprudlande att det nästan är omöjligt för ögonen att se … Läs mer

En färd genom Härjedalen

Härjedalen är något alldeles speciellt. Nedan följer ett förslag på en bilresa genom landskapet, med besök till några av de främsta kulturhistoriska sevärdheterna. Turen är tänkt som en sommarresa (vägen över Flatruet är ofta stängd vintertid) och kan göras på 3-4 dagar beroende på tidsåtgången vid de olika besöksmålen.  Vår resa börjar i landskapets östra … Läs mer

När allmänheten ser och makthavarna blundar

SJ har nyligen gått ut och påtalat att de snart kan tvingas köra förbi Kumla tågstation utan att stanna. Anledningen är det bråk som vid upprepade tillfällen förekommit vid stationen, inklusive misshandel och trakasserier av tågvärdar. Bland annat har en tågvärd slagits ner och en bombattrapp slängts ombord på ett tåg. Upprepade gånger har det … Läs mer

Kulturhistoriska besöksmål runt Tidan

Samhället Tidan i Västergötland är kanske obekant för de flesta, men omgivningarna rymmer kulturhistoriska sevärdheter som gör området väl värt att utforska. Inte minst finns här Sveriges näst största skeppssättning, gåtfulla runstenar, en unik spännverksbro och ett mycket fint kulturreservat i form av en välbevarad gårdsmiljö från 1800-talet. Ett förslag på en rundtur och beskrivningar … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 53

Men det är där precis vid den gränsen där verkligheten inte längre går att dölja som det visar sig att alla inte vill vara lika, eller anpassa sig på ideologernas villkor utan i stället har helt andra idéer om hur det bör vara, som ideologins misslyckande tydliggörs. Det är när det visar sig att alla … Läs mer

Jokkmokks marknad

Jokkmokks marknad är en vintermarknad, som varje år hålls första torsdag till lördag i februari. Marknadens historia löper tillbaka till 1602, då Hertig Karl lät utfärda ett påbud om att marknadsplatser skulle upprättas i lappmarken. Syftet var att tydligare knyta landets norra delar till statsmakten och att skapa vägar för spridning av den kristna läran. … Läs mer

Föreningen Svenskt Kulturarv

Svenskt Kulturarv är en förening för museer, bygdegårdar, slott och andra kulturhistoriskt intressanta besöksmål. Syftet är att synliggöra svenska kulturmiljöer och öka intresset för historia och kulturarv. Bland föreningens medlemmar finns idag 270 institutioner, som tillsammans representerar de över 300 kultursevärdheter. På Svenskt Kulturarvs hemsida finns en medlemsförteckning med bilder och överskådlig information. Till föreningens verksamheter … Läs mer

När Lidingö mötte mångkulturen

NU HAR VI FÅTT NOG AV AFGHANISTANS KONSULATUnder flera års tid har Lidingö haft problem med situationen runt Afghanistans konsulat. Trots upprepade tillsägelser och försök till lösningar fortsätter kaoset.Konsulatet saknar fungerande kösystem och har inte ombesörjt behovet av väntrum och toaletter, så konsulatets besökare söker skydd, värme och uträttar sina behov i närliggande parker och … Läs mer

När normerna förändras, del 66: Skolbränder tillhör Sveriges nya vardag

Mellan de nordiska länderna finns en tradition av gemenskap. Vi har varit så lika våra grannar att samhörigheten känts självklar och given. Skillnader har förvisso funnits, men de har varit ytliga och tämligen små. På djupet har våra samhällen fungerat på ungefär samma sätt och enligt samma grundläggande principer. Nu har vi emellertid hamnat i … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 52

Mångkulturalismen ramlar sönder i mötet med de klassiska värdena om individens frihet och autonomi. Om man är för jämlikhet mellan individer kan man inte hävda att alla kulturer är jämlika. – Thomas Gür Gürs debattatrikel kan läsas i sin helhet här: https://bulletin.nu/ledare/all/hedersvaldet-ar-bevis-pa-att-mangkulturalismen-ar-bankrutt