Nedslag i nordisk mytologi, del 31: Tjatse

Tjatse (Tjasse) är en av den nordiska mytologins jättar. Till hans mest framträdande egenskaper hör förmågan att anta örnhamn, vilket gör att han kan förflytta sig genom att flyga. I Eddalitteraturen berättas att Tjatse en dag fick se Loke, Oden och Höner på vandring i jättarnas rike. De var hungriga och hade jagat fatt på … Läs mer

Nyckelharpan – Sveriges inofficiella nationalinstrument

Nyckelharpan är ett stråkinstrument med långsmal kropp av trä och strängar av stål. Ett utmärkande drag är tangenter (nycklar), som trycks in för att förkorta strängarna till önskad längd. Gemensamt för olika nyckelharpsvarianter är förekomsten av resonanssträngar som inte spelas, utan har till uppgift att förstärka ljudet från övriga strängar. Dessa resonanssträngar bidrar i hög … Läs mer

En dokumentär om Sveriges största kulturarvsbrott

Kungliga myntkabinettet i Stockholm är en institution med ansvar för att förvara historiska mynt, medaljer och värdepapper kopplade till finansiell historia. Totalt innehåller samlingen 650 000 föremål till ett värde av hisnande 25 miljarder kronor, vilket gör kabinettet till ett av världens främsta numismatiska museer. Men det är också platsen för det förmodligen största kulturarvsbrott … Läs mer

Kulturhistoriska personligheter, del 23: Elsa Beskow

Elsa Beskow är en av Sveriges mest omtalade och uppskattade barnboksförfattare och illustratörer. Flera av hennes böcker tillhör svensk barnlitteraturs mest lästa verk och många av hennes fantasifulla bilder är allmänt kända i landet. Elsa Beskow föddes som Elsa Maartman 1874 i Maria församling i Stockholm. Föräldrarna var köpmannen Bernt Maartman och lärarinnan Augusta Fahlstedt. … Läs mer

Konstverk med något särskilt att berätta

Konsten är en betydelsefull del av ett lands kulturarv, som ofta har mycket att berätta om det sammanhang där konstverken skapades. Idag väljer jag att uppmärksamma tre svenska målningar, som både genom sina motiv och sin särskilda historia har något att säga oss om vårt ursprung och framväxten av Sverige. Krönikan publiceras på Allmogens.se: https://allmogens.se/tre-svenska-konstverk/

Svenska folksagor, del 33: De tre svärden

Nedanstående saga har hämtats ur samlingsvolymen Svenska Folk-sagor och Äfventyr Efter Muntlig Öfverlemning Samlade och Utgifna, som sammanställts av Orson Squire Fowler och Gunnar Olof Hyltén Cavallius i mitten av 1800-talet. Jag återger den fritt och med lätt moderniserat språk. Det var en gång en smed, och mången är väl det, som sagor plägar begynna. … Läs mer

Ett sjukvårdshistoriskt dokument

Igår gick vår undersköterska igenom en samling gamla dokument och hittade ett papper med ordningsregler för avdelningspatienter från 1949. Det är intressant och roande läsning, som har mycket att säga oss om hur sjukvårdskulturen har förändrats. Texten återges nedan. ——————————————————————————————————————————————————- Ordningsregler för patienterna på avd. A på Solhems sjukhus Varje patient som kan, skall själv … Läs mer

Svenska sägner, del 5: Hårgadansen

Norr om Kilafors i Hälsingland, vid älven Ljusnan, ligger Hårgaberget. Denna plats har blivit välkänd genom en gammal sägen, som berättar att traktens ungdomar en kväll samlades till dans vid bergets fot. Kanske ägde dansen rum på logen vid gården Ol-Nils, men källorna går isär. Mitt under dansen ska en okänd man ha trätt fram … Läs mer

Sverige har fått en nationalblomma

De svenska landskapsblommorna har en lång tradition, men någon nationalblomma har vi inte haft – förrän nu. På initiativ av Svenska Botaniska Föreningen har svenskarna fått rösta fram sin favorit och intresset har varit stort; över 81 000 personer har valt att delta. När resultatet nu sammanställts står det klart att vinnaren är liten blåklocka … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 56

Den lagstiftning vi har idag i Sverige – i alla fall för brott som inte anses särskilt allvarliga – är egentligen gjord för personer som i grunden är skötsamma, inte för folk som väljer att inte bry sig. Per Bygdesson Läs mer: https://bulletin.nu/sokes-manlig-butikspersonal-med-stora-muskler