Svenska sägner, del 19: Staffan och hans stupa

Staffans stupa i sin nuvarande tappning på kyrkogården vid Norrala kyrka. Bild från Wikimedia commons.Ibland tas verkliga händelser och personer in i folkloristiska myter på ett sådant sätt att det tillslut är svårt att veta vad som är sanning och sägen. Ett exempel är den legendflora som uppstått runt den kristna munken Staffan, som ibland … Läs mer

Svensk allmogekultur, del 25: Trolovning och bröllop i Rättvik

Högtidsklädda människor utanför kyrkstallarna vid Rättviks kyrka. Fotografiet bedöms vara taget 1890-1910 (Wikimedia Commons).Författaren Herman Hofberg (1823-1883) var från början provinsialläkare, men valde 1868 att lämna sitt yrke för att ägna sig åt fornforskning och folkminnesuppteckningar. Ett av hans främsta verk är Genom Sveriges bygder: skildringar af vårt land och folk från 1882. I boken gör han … Läs mer

Kultur och identitet

Jag minns nu inte längre var jag läste det eller vem som skrev det, men jag bär med mig ett vackert citat som skildrar kulturens betydelse i en människas liv: Att säga till en människa att hon saknar kultur är som att säga att hon inte har någon själ. Det ligger mycket sanning i det. … Läs mer

När vi nu ska få en kulturkanon…

Under fredagen, i samband med att Tidöavtalet presenterades, stod det klart att Sverige nu ska få en kulturkanon. Frågan har diskuterats förut, men inte getts utrymme att bli till något konkret. För ett par år sedan skrev jag ett blogginlägg som aldrig publicerades (jag tyckte inte att textens utformning höll måttet) om vad som kan … Läs mer

Sverige ska få en kulturkanon

En svensk kulturkanon ska tas framEtt uppdrag ges att tillsätta fristående expertkommittéer i syfte att inom skilda kulturformer tafram förslag på svensk kulturkanon. Tillsättningen av ledamöter i expertkommittéerna skautgå från konstnärlig kompetens i respektive fält. Citatet ovan är hämtat ur det så kallade Tidöavtalet, det avtal som idag presenterades av vår tillträdande statsminister och ska … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 86

Sverige har tagit emot flyktingar som sällan varit vana att ringa en polis efter kränkningar och brott, och därför fortsätter ringa kusinerna. Sverige har gigantiska problem med skjutningar, blodshämnder efter triviala händelser, lättkränkta individer och hedersproblematik. Vi förstår inte vad som händer. Vi undrar hur människor som i många fall är födda i Sverige kan bete … Läs mer

Kulturhistoriska sevärdheter, del 75: Blomsholms fornlämningsområde

Vid Blomsholm norr om Strömstad ligger en samling gravfält med ovanligt imponerade fornlämningar. Här finns inte minst en av Sveriges största skeppssättningar, en mycket stor domarring och flera gravhögar. Området betraktas som en av Bohusläns finaste kulturmiljöer och vittnar om platsens historiska betydelse. Blomsholms skeppssättning mäter över 40 meter och innehåller 49 stenblock (bild överst). … Läs mer

Nordisk folktro, del 45: Ellakors

Ellakors i Nordiska museets samlingar. CC BY-NC-ND 4.0. Mer information om bilden hittar du här.Under den tid då världen till stora delar betraktades med vidskepliga ögon var det vanligt att bära med sig föremål som tänktes skydda mot onda krafter. Ett skyddsmedel som ofta användes i den svenska allmogekulturen var ellakors (även kallat ellekors eller … Läs mer

Klenoder ur vårt kulturarv, del 28: Monumentet Sankt Göran och draken

I Storkyrkan i Stockholm finns Sveriges mest kända medeltida skulptur. Vissa hävdar till och med att den är vårt lands mest omtalade konstverk. Om så är fallet är förstås svårt att veta, men att det praktfulla monumentet, som skildrar helgonet sankt Görans kamp mot en ondskefull drake, är mycket uppmärksammat och ryktbart är ställt bortom … Läs mer