Kakelugnarnas svenska historia

En kakelugn är en eldstad med utvändig beklädnad av kakelplattor. I regel är eldstadsöppningen liten och försedd med luckor av plåt. I det kalla svenska klimatet har kakelugnen haft stor betydelse som värmekälla i både högreståndshus och allmogehem och svenska uppfinnare har spelat avgörande roll för dess utveckling. Nu vinner kakelugnen åter popularitet för sin … Läs mer

Kulturhistoriska sevärdheter, del 58: Mjösjöns skeppssättning

Bland de fornnordiska gravtyperna utgör stenkretsarna ett framträdande inslag. En variant är skeppssättningen, där stenblocken arrangerats för att bilda formen av en båt. Ofta, men inte alltid, är skeppssättningarna placerade i anslutning till forntida gravfält och i vissa fall är graven placerad inuti själva skeppet. Förmodligen tänktes skeppet underlätta den dödes resa till dödsriket. I … Läs mer

När normerna förändras, del 73: Förskolebarn tränas i att hantera gängskjutningar

Efter de senaste årens eskalerande våldsvåg har flera svenska förskolor börjat träna barnen inför gängskjutningar och andra akuta våldssituationer. Under rubriken ”Lekrum blir panic room när barn förbereds på våld” beskriver Dagens Nyheter hur anställda på skolor i Stockholmsområdet uttrycker att det egentligen är ”förskräckligt”, men att man samtidigt ”måste”. Enligt en undersökning som genomförts … Läs mer

Sevärd dokumentär om vikingarnas färder och erövringar

På svtplay.se visas nu dokumentären Världens historia: Vikingarnas arv i två delar. I dokumentären skildras hur nordborna under vikingatiden gav sig ut på långväga resor, som i förlängningen fick avgörande betydelse för Europas historiska utveckling. För att vara en historisk dokumentär som beretts plats i svensk statstelevision är anslaget ovanligt opolitiskt och vikingatiden skildras på … Läs mer

Ålfiske och ålagille

Ålen är en mystisk varelse vars livsmönster till stora delar är höljt i dunkel. Den leker på flera hundra meters djup i Sargassohavet, där äggen kläcks till genomskinliga och tillplattade larver. Under ett till tre år transporteras sedan larverna av havsströmmar till Europas kuster. Där söker sig ålen till sötvattenshabitat och växer upp till en … Läs mer

När normerna förändras, del 72: Nämndeman vid Göteborgs tingsrätt förespråkar sharialagar

Så var det dags igen. De senaste åren har vi fått se otaliga exempel på hur avvikande värderingar och kulturuttryck som krockar med det svenska samhällets grundvärden steg för steg äter sig in i våra samhällssystem. Vi har fått veta att lärare i svenska skolor är rädda för att undervisa om förintelsen och att socialarbetare … Läs mer

Ordspråk och talesätt, del 33: Ordspråk om livet och döden

Nedan listas några utvalda äldre ordspråk om livet och döden. De flesta är ovanliga i vårt nutida språkbruk, men kanske finns några som är värda att plocka upp och åter använda. Tycker du att något ordspråk fattas? Skriv gärna och berätta! Kontaktformulär hittar du här. Hjärtat är livets källa. Livet är en gåta, som ingen kan … Läs mer

Svenska sägner, del 10: Klövasten

Enligt folktron har Sverige befolkats av jättar sedan urminnes tider. Vid kristendomens ankomst ska de emellertid ha börjat vantrivas och i många fall lämnat landet, eftersom de haft svårt att tåla kyrkklockornas klang. Många lokala sägner berättar om jättar som försökt få tyst på klockringningen genom att slänga stenblock mot kyrktornet. Flyttblock på åkrar och … Läs mer