Kulturhistoriska sevärdheter, del 65: Gotlands fornsal

Gotlands museum i Visby grundades 1875 av föreningen Gotlands Fornvänner och hette då Gotlands Fornsal. Idag är det ett av Sveriges största och mest välbesökta länsmuseer. Verksamheten omfattar nu även Gotlands konstmuseum och fyra museigårdar runt om på ön, men för den kulturhistoriskt intresserade är det fortfarande Fornsalen som utgör juvelen i kronan. I dess … Läs mer

Bomärken

Exempel på bomärken ur Tobias Norlinds bok Svenska allmogens lif i i folksed, folktro och folkdiktning. Bomärken är skrivtecken som i äldre tider användes istället för namnteckning. Ofta ristades eller brändes de in i hus och gårdstillhörigheter för att markera äganderätten. I regel var bomärket kopplat till en gård, men det kunde också vara knutet … Läs mer

Kvilleken lever än

Kvilleken. Foto: Meleagros, CC BY-SA 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en, via Wikimedia Commons Kvilleken, som är belägen i naturreservatet Kvill utanför Vimmerby, är vårt lands äldsta träd. När en utredning av trädets ålder gjordes på 1930-talet kom man fram till att eken var ungefär 950 år gammal. Det innebär att den nu har passerat sin tusenårsdag med … Läs mer

Ordspråk och talesätt, del 37: Ont ska med ont fördrivas

Ont ska med ont fördrivas är ett gammalt ordspråk, som är känt i svenskan sedan 1600-talet. En variant är ont ska med ont förgås. Uttrycket är tidigast dokumenterat i Strängnäsbiskopen Laurentius Paulinus Gothus bok Pestilentz speghel från 1623. I boken, som handlar om ur man ska skydda sig mot pest, rekommenderar biskopen att en blandning … Läs mer

Svensk allmogekultur, del 21: Lin- och ullberedning

Nedanstående text har hämtats ut boken Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning av Tobias Norlind. Boken gavs ut 1912, men skildrar arbete, seder och traditioner hos den svenska allmogen under framför allt 1700- och 1800-talet. Lin- och ullberedningen försiggick vanligen i särskilda stugor. I Skåne lågo dessa vanligen vid en bäck eller ett kärr i en … Läs mer

Nedslag i nordisk mytologi, del 40: Tyr

Guden Tyr omnämns sparsamt i den nordiska mytologin, men mycket talar för att han tidigare har haft en mer framträdande roll. Hans namn betyder helt enkelt ”gud” och kanske var han en gång germanernas främsta gudom. Med tiden har Oden övertagit flera av hans egenskaper. Tyrs familjeförhållanden och släktskap med övriga gudar är oklara. Snorre … Läs mer

Kulturhistoriska sevärdheter, del 64: Kyrkogården i Ekshärad

I Ekshärad i Värmland finns en ovanlig och vacker barockkyrka i falurött trä, som varje år besöks av ett stort antal turister. Den stora sevärdheten finns emellertid på kyrkogården utanför, som representerar ett unikt kulturarv. Här har den gamla traditionen med smidda järnkors på gravarna bevarats och skapar ett vimmel av konstfärdiga gravträd. Totalt finns … Läs mer

Svenska folksagor, del 42: Vattu-man och Vattu-sin

Nedanstående saga har hämtats ur samlingsvolymen Svenska Folk-sagor och Äfventyr Efter Muntlig Öfverlemning Samlade och Utgifna, som sammanställts av Orson Squire Fowler och Gunnar Olof Hyltén Cavallius i mitten av 1800-talet. Jag återger den fritt och med lätt moderniserat språk. Det var en gång en konung som rådde över ett mäktigt rike, och därtill var … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 81

Det är ett farligt tillstånd i landet och från flera håll dyker det upp det ena mer obetänksamma förslaget efter det andra. Jag tänker – är detta vårt Sverige? Men efter dessa krigsliknande scener, som oundvikligen påverkar oss, ställer jag mig den mest obehagliga frågan av alla: hade de som varnade för riskerna med ett mångkulturellt … Läs mer