Tänkvärt om kultur, del 50

Kultur förklarar i hög grad brottslighetens omfattning och karaktär. Det är inte en åsikt, utan fakta. Likaså är det främst vår kultur som avgör förekomsten av korruption – eller snarare frånvaron av sådan. – Fredrik Kärrholm Kärrholms debattartikel finns att läsa i sin helhet här: https://bulletin.nu/kronikorer/all/fredrik-karrholm-satt-lagen-fore-jaget

Svenska sägner, del 4: Skvadern

Skvadern är ett märkligt djur, som framför allt förekommer i trakterna runt Sundsvall. Till utseendet är den till hälften hare och till hälften fågel, där huvudet utgörs av haren, medan ryggpartiet är försett med vingar. Enligt sägnen ska det komma sig av att skvadern har en hare till mor och en tjäder till far. Skvadern … Läs mer

Tjugondag Knut

”Tjugondag Knut körs julen ut.” ”Tjugondag Knut är julen slut.” ”Tjugondag Knut kastas granen ut.” ”Knut driver julen ut.” Talesätten som skildrar tjugondag Knuts betydelse är många och förekommer i olika varianter. Genom tiderna har namnet Knut haft sin dag både den 7 och 13 januari. Att ”Knut kör julen ut” har dock varit så … Läs mer

Svensk allmogekultur, del 8: Kyrktagning

Kulturminnet har tidigare publicerat texter om traditioner runt graviditet och barnsängstid, hämtade ur boken Svenska allmogens lif av etnologen Tobias Norlind. I boken finns även beskrivningar av seden med kyrktagning av en kvinna som nyligen fött barn. Uppgifter om kyrktagning är ofta noterade i våra gamla kyrkböcker. Kyrktagningen var en religiös rit, genom vilken man … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 49

Den främsta förklaringen till brottslighet – liksom dess frånvaro – stavas kultur och värderingar. – Mustafa Panshiri Panshiris artikel finns att läsa i sin helhet här: https://www.expressen.se/debatt/brottsligheten-paverkas-framst-av-kultur-och-moral/

Ordspråk och talesätt, del 26: Läsa något mellan raderna

Att läsa något mellan raderna är detsamma som att förstå vad en författare eller talare egentligen velat säga, även om det inte uttryckts i klarspråk. Det innebär alltså att man gör en bredare tolkning av det som sägs och förstår lite mer än vad som egentligen framförts. Läsaren eller lyssnaren fyller därmed i tankeluckor som … Läs mer

Klenoder ur vårt kulturarv, del 12: Prakthjälmarna från Vendel

Den så kallade Vendeltiden (ca 550-800) är en unik tidsepok, som bara omnämns i Sverige. Kronologiskt infaller den under järnåldern och utgör upptakten till vikingatiden. Sitt namn har den fått av de rika fornfynd som gjorts i anslutning till båtgravarna i Vendels socken i Uppland. Det var dessa storslagna fynd som gjorde det nödvändigt att … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 48

Vi har sett det genom några decennier vid det här laget i officiella eller förment akademiska sammanhang: Det finns ingen ursprunglig inhemsk svensk kultur, det ursvenska är blott barbari, Sverige har alltid varit ett invandrarland, vikingarna inspirerades av islam och så vidare och så vidare. Det många gånger absurda är att dessa förvrängningar torgförs med … Läs mer