Tänkvärt om kultur, del 70

Att flera kulturer ryms i Sverige är redan ett faktum. Men stat och kommuner kan inte förhålla sig neutral mellan dem. En gemensam uppsättning värderingar är en förutsättning för att samhället ska kunna hantera mångfalden. Politiken kan inte på samma gång omfamna jämställdheten och stödja idéer om att kvinnor och män behöver hållas åtskilda. Mångkulturalismen … Läs mer

Nedslag i nordisk mytologi, del 36: Dvärgen Andvare och ringen Andvaranaut

I den nordiska mytologin berättas om forsen Andvare, där en dvärg vid samma namn håller till. I forsen har han gömt undan en guldskatt, som han bevakar noga. Han lämnar sällan vattnet och försörjer sig genom att skifta hamn till gädda för att jaga fisk. Av alla guldskattens föremål aktar han särskilt ringen Andvaranaut, som … Läs mer

Mårtensafton

Det börjar bli ganska länge sedan nu, men på 1990-talet var jag under ett år bosatt i det lilla skånska samhället Gärsnäs. Där sjöng jag i kyrkokören och ett av de bestående minnen jag fått med mig är att körövningen en kväll var inställd på grund av Mårtensafton. Som inflyttad sörmlänning tyckte jag förstås att … Läs mer

Svensk allmogekultur, del 16: Sovplatser och sängar

Nedanstående text har hämtats ut boken Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning av Tobias Norlind. Boken gavs ut 1912, men skildrar arbete, seder och traditioner hos den svenska allmogen under framför allt 1700- och 1800-talet. Bilderna är privata. Sängplatsen var under den äldsta tiden bänken, och husfadern sof i högsätet. Den första utveckling för att åstadkomma … Läs mer

Kulturhistoriska sevärdheter, del 57: Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är en museimiljö som omfattar två kvarter i centrala Lund, alldeles i närheten av stadens domkyrka. Området förvaltas av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, som grundades 1892 på initiativ av hembygdsforskaren Georg Karlin. Under de påföljande decennierna växte föreningens samlingar och flera fastigheter förvärvades. Inom museiområdet finns idag drygt 30 historiska byggnader, … Läs mer

När normerna förändras, del 71: 4500 anmälda hedersbrott på två år

2019 infördes en särskild markering i polisens utredningssystem för hedersrelaterad kriminalitet. Sedan dess har 4500 hedersbrott anmälts i Sverige, rapporterar nu Sveriges Radio. Ett hedersbrott definieras som en olaglig handling som utförs i syfte att upprätthålla familjens anseende. Exempelvis kan det handla om tvångsgifte, kvinnlig könsstympning eller mord på familjemedlemmar som inte följer kulturella normer. … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 69

Den ena kulturen betonar värdet av att bidra till ett gemensamt samhällsbygge, den andra gynnar i första hand egna klanmedlemmar. Den ena kulturen vill ha ett sekulärt samhälle där religion är en privatsak, den andra anser att religiösa regler ska avspeglas i lagstiftningen. Den ena kulturen betonar jämlikhet mellan könen och sexuella minoriteters rättigheter, den … Läs mer

Nordisk folktro, del 36: Bergtagning

I den nordiska folktron är förhållandet mellan människor och magiska väsen är komplicerat. De väsen som bor i skogar och bergshålor har ombytlig karaktär och det är svårt att veta om de vill gott eller ont. I folklivsarkiven finns otaliga skildringar av troll, vättar och skogsrår som hjälpt människor att hitta hem när de kommit … Läs mer

Dags att tänka till

Sverige är ett land som på kort tid har förändrats genomgripande och idag tampas med problem som närmast var otänkbara för 20 år sedan. Större delen av dessa problem, får vi nog lov att konstatera idag, beror på en ogenomtänkt strävan efter ett mångkulturellt samhälle i kombination med en lika oöverlagd och illa förberedd mottagning … Läs mer