Kulturminnet firar tusen inlägg

Det har snart gått sex år sedan Kulturminnets första text publicerades. Sedan dess har bloggägaren enträget arbetat med att lyfta fram det svenska kulturarvet och motverka de samhällstrender som försöker förminska den svenska kulturens värde. Det har varit givande och spännande år, som inneburit ett ständigt sökande efter bra källmaterial och intressanta ämnen att presentera … Läs mer

Järnspisens historia

Två kvinnor i kök med vedspis, okänt årtal. Mer information om bilden finns här.Järnspisar (även kallade vedspisar eller gjutjärnsspisar) började tillverkas i Sverige under 1800-talet och fick snabbt spridning. Vid 1900-talets början fanns en järnspis i de flesta svenska hem, men storhetstiden blev kort: några decennier senare slog gas- och elspisar igenom och de vedeldade … Läs mer

Svensk allmogekultur, del 28: Tjugondag Knut

Julen dansas ut. Bilden visar en julgransplundring 1920. Innan julgranen slog igenom dansade man istället kring bordet. Mer information om bilden hittar du här.Författaren Llewellyn Lloyd (1792-1876) var engelsman och född i en förnäm godsägarfamilj. Vid 31 års ålder gjorde han en resa till Sverige som kom att förändra hans liv. Han greps av stor … Läs mer

Ordspråk och talesätt, del 44: Om arbete, arbetsmoral och lättja

… Nedan listas några utvalda äldre ordspråk om arbete och lättja. De flesta är ovanliga i vårt nutida språkbruk, men kanske finns några som är värda att plocka upp och börja använda igen. Tycker du att något ordspråk fattas? Skriv gärna och berätta! Kontaktformulär hittar du här. Arbeta medan du är frisk och ung, så har du … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 92

I vissa kulturer är psykisk ohälsa en besättelse av onda andar som behandlas med örter och koranläsning, medan andra åtgärdar samma symptom med elchocker, terapi och tabletter. I vissa kulturer löser människor inte själva konflikter utan kallar in en tredje part, polisen, medan andra ringer in sina kusiner för att uppnå styrka nog att hävda sin … Läs mer

Dunérs bok är en resa genom tankevärldens historia

David Dunér är professor i idé- och lärdomshistoria i Lund med en gedigen pubikationslista bakom sig. Nu har han utkommit med en ny bok, Svensk idehistoria: Forntid, medeltid, renässans (Historiska Media), där tänkandet, åskådningarna och människans föreställningar om världen står i centrum. Boken är en ambitiös sammanställning av hur tankar och idéströmninngar formats av människors … Läs mer

Svenska bilder och berättelser, del 6: Fiske längs Bohuskusten

Fiskare i Lysekil på 1940-talet. Mer information om bilden finns här.Bohuslän är Sveriges västligaste landskap och har i flera tusen år präglats av båtliv och fiske. Inte minst har de återkommande sillperioderna varit avgörande för befolkningen. Nedan berättar Jan Andersson, inflyttad bohuslänning, om fiskenäringens betydelse och hur den kommit att förändras genom tiderna. Evert Taube, … Läs mer

Det kungliga året 2023

Gripsholms slottMonarkin är en betydelsefull del av Sveriges historiska arv, som nu lever kvar av traditionella och symboliska skäl. Kungafamiljen är mycket populär hos svenska folket och fyller ceremoniella funktioner vid för landet viktiga tilldragelser. 2023 är ett kungligt jubileumsår, då två händelser kopplade till kungahuset kommer att firas. Nationaldagen 6 juni är i år … Läs mer

Nordisk folktro, del 47: Årsgång

Den som gick årsgång fick vara beredd att möta gloson, en vildsint sugga med lysande ögon och vassa borst på ryggen. Bilden visar en gestaltning av gloson på Smålands museum i Växjö.Att utöva spådom genom årsgång är en gammal sed i Sverige. Framför allt har traditionen praktiserats i landets södra delar och förknippats med jul- … Läs mer

En gammal jul av Erik Axel Karlfeldt

Foto: Gustav Andersson En gammal jul En gammal Jul! Du minnes och du tänker. Du ser, hur festligt varje koja blänker, och du ser kärven i det vita trädet och talg åt mesarna på fönsterbrädet. På alla golv det dansas och det vimlar och sjunges mot den mörkaste av himlar – så visst som aldrig … Läs mer