Svenska sägner, del 14: Tjelvar och hans ättlingar

En av de gamla svenska landskapslagarna från medeltiden är den gotländska Gutalagen. Denna lagbok, som nedtecknades på 1200-talet, avslutas med den så kallade Gutasagan, där Gotlands forntid och historia beskrivs i form av en sägen. I Gutasagan berättas att Gotland i tidernas begynnelse var en förunderlig ö, som varje dag sjönk i havet, för att … Läs mer

Några reflektioner efter den våldsamma påskhelgen

I takt med att dagarna gått har jag börjat omvärdera Paludans koranbränningar. Jag tog först avstånd, men har i efterförloppet fått lov att byta fot. Den efterföljande debatten har trots allt lyft upp ett antal viktiga frågor till ytan och synliggjort några av det mångkulturella samhällets mest djupgående problem. Kanske var det — tyvärr — … Läs mer

En kulturhistorisk upptäcktsfärd i Norrbotten

Nu har våren slagit ut i full blom och många gör planer inför den kommande sommarsemestern. Efter pandemiåren kommer vissa att resa utomlands för första gången på länge, medan andra kanske har fått blodad tand och väljer att fortsätta utforska vårt vackra hemland. Nedan följer ett förslag på en rundresa i Norrbotten, som är ett … Läs mer

När normerna förändras, del 77: En påsk med bilbränder, brandbomber och våld mot poliser

Jag gillar inte Paludans koranbränningar. Jag tycker helt enkelt att det finns bättre sätt att rikta kritik mot en ideologi man har synpunkter på. Ändå, får jag skamset lov att erkänna, skulle jag med intresse följa förloppet om han kompletterade sitt agerande med att bränna bibeln utanför valfri pingstkyrka och torahn framför den största synagogan … Läs mer

Nordisk folktro, del 41: Blåkulla

I den svenska folktron hade häxorna länge en framträdande roll. De tänktes stå i förbindelse med djävulen och ansågs utöva magi med hjälp av hans kraft. Djävulen fungerade också som deras läromästare och gav dem tillgång till trolldomskunskaper. Vid särskilda tidpunkter på året for häxorna iväg för att delta i sammankomster under djävulens ledning och … Läs mer

Tiburtiusdagen

I dagens Sverige är Tiburtius ett mycket ovanligt namn. Att det ändå får leva kvar i almanackan beror på de gamla nordiska traditioner som finns kopplade till Tiburtiusdagen 14 april. Tidigare var datumet en märkesdag för årstidernas växlingar och betraktades som sommarhalvårets inledning. Naturen vaknade till liv efter vintern, vattendragen förväntades vara öppna och gäddan … Läs mer

Svensk allmogekultur, del 20: Kaffe

Svenskarnas kaffekonsumtion tillhör den högsta i världen. Det var dock först under 1800-talet som kaffet fick sitt stora genomslag i de svenska hemmen och till en början var det kanske inte helt enkelt att förstå hur de ovanliga bönorna skulle tillredas. Nedanstående beskrivning av kaffets intåg i allmogehemmen har hämtats ur boken Svenska allmogens lif … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 80

Multiculturalism is not just the ability to maintain our diverse backgrounds and cultures. It is the meeting-place of rights and responsibilities where the right to maintain one’s customs, language and religion is balanced by an equal responsibility to learn English, find work, respect our culture and heritage and accept women as full equals. – Julia … Läs mer