Nordisk folktro, del 32: Djävulen

Djävulen gjorde sitt inträde i den nordiska folktron först efter landets kristnande och är därför betydligt yngre än många andra av folktrons väsen. Väl här började han emellertid snabbt ta plats i folkliga föreställningar och sägner och kom att bli en del av det vidskepliga tänkandet. Olycka, sjukdom och ofärd tolkades ofta som hans verk. … Läs mer

Kan vi nu tala om mångkulturpolitikens problem?

För fyra dagar sedan kom slutrapporten från Moderaternas integrationskommission. Till min förvåning måste jag konstatera att den är välskriven, faktabaserad och tydlig. Författarna tar avstamp i statistik och inte i önsketänkande. Det politiska trams och känslomässiga överspel vi fått vänja oss vid de senaste åren lyser med sin frånvaro. Här finns både grunder för det … Läs mer

Öländska fornminnen förstörda vid illegal kabelgrävning

Skäftekärr på Öland är ett område som är känt för sina omfattande fornminnen från järnåldern. Här låg en by under folkvandringstiden och kvar finns lämningar av bostäder, gravfält och odlingsmarker. Många av dem är ännu outgrävda och väntar på att få berätta sin arkeologiska historia. Tyvärr har den möjligheten nu förstörts för all framtid längs … Läs mer

Kulturhistoriska sevärdheter, del 49: Karlskrona örlogsstad

Karlskrona anses av många vara en av Sveriges vackraste städer. Den ursprungliga staden är byggd på ett 30-tal öar och skär, vilket gör att vattnet ständigt är närvarande i stadsbilden. Runt om i staden finns många minnesmärken från Sveriges stormaktstid, där byggnadsverken rörande örlogsverksamheten är de mest framträdande. Det kulturhistoriska värdet är så stort att … Läs mer

Hur får man behandla ett världsarv?

På påskaftonen fick jag och min man vara med om ett fantastiskt äventyr, som samtidigt lämnade en bitter eftersmak. Trötta på både social och geografisk isolering hade vi letat efter en covid-vänlig aktivitet och bestämt oss för att göra en utflykt till Karlskrona. Syftet var framför allt att titta på de marinhistoriska lämningar som gjort … Läs mer

Hjälp till att återställa Vidfamne

Här på bloggen har jag tidigare skrivit om Äskekärrskeppet, som är Sveriges enda bevarade vikingaskepp. Jag uppmärksammade då att Sällskapet vikingatida skepp byggt en rekonstruktion under namnet Vidfamne, vilken bidragit med nya kunskaper om den vikingatida seglingskonsten. Tyvärr har jag nu fått anledning att återkomma till ämnet, då en olyckshändelse gjort att föreningen behöver hjälp … Läs mer

Nedslag i nordisk mytologi, del 31: Tjatse

Tjatse (Tjasse) är en av den nordiska mytologins jättar. Till hans mest framträdande egenskaper hör förmågan att anta örnhamn, vilket gör att han kan förflytta sig genom att flyga. I Eddalitteraturen berättas att Tjatse en dag fick se Loke, Oden och Höner på vandring i jättarnas rike. De var hungriga och hade jagat fatt på … Läs mer

Nyckelharpan – Sveriges inofficiella nationalinstrument

Nyckelharpan är ett stråkinstrument med långsmal kropp av trä och strängar av stål. Ett utmärkande drag är tangenter (nycklar), som trycks in för att förkorta strängarna till önskad längd. Gemensamt för olika nyckelharpsvarianter är förekomsten av resonanssträngar som inte spelas, utan har till uppgift att förstärka ljudet från övriga strängar. Dessa resonanssträngar bidrar i hög … Läs mer

En dokumentär om Sveriges största kulturarvsbrott

Kungliga myntkabinettet i Stockholm är en institution med ansvar för att förvara historiska mynt, medaljer och värdepapper kopplade till finansiell historia. Totalt innehåller samlingen 650 000 föremål till ett värde av hisnande 25 miljarder kronor, vilket gör kabinettet till ett av världens främsta numismatiska museer. Men det är också platsen för det förmodligen största kulturarvsbrott … Läs mer