Kulturhistoriska sevärdheter, del 56: Wij valsverk och trädgårdar

Wij utanför Ockelbo i Gästrikland är en plats med rik kulturhistoria. Namnet härrör från ett fornnordiskt ord för ”helig plats”, vilket antyder att området har haft betydelse för forntida kultutövning och kanske varit säte för ett asatempel. Denna del av områdets historia är dock höljd i dunkel och har lämnat få spår. Desto bättre känner … Läs mer

Svenska folksagor, del 37: Varför hundarna hatar katterna och katterna hatar råttorna

Nedanstående folksaga har hämtats ur boken Svenska folksagor, som sammanställts av Jan-Öyvind Swahn. Jag återger den fritt. Det var en gång en hund, som råkade rädda livet på en vacker och vän kungadotter. Över detta blev kungen, som man kan ana, så glad att han knappt visste hur han skulle bedyra hunden sin tacksamhet. Han … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 68

Nu har alla i kulturvärlden sagt sitt om Lars Vilks. Ändå har jag inte lyckats hitta en enda artikel som går till attack mot de krafter som ville döda honom. Inte en enda. Hur kunde det bli så?  – Marianne Lindberg De Geer – De Geers artikel finns att läsa i sin helhet här: https://www.expressen.se/kultur/marianne-lindberg-de-geer/islamisterna-som-ville–doda-vilks-kommer-undan/

Ordspråk och talesätt, del 32: Ordspråk om vishet, dumhet och kunskap

Nedan listas några utvalda äldre ordspråk om vishet, dumhet och kunskap. De flesta är ovanliga i vårt nutida språkbruk, men kanske finns några som är värda att plocka upp och åter använda. Tycker du att något ordspråk fattas? Skriv gärna och berätta! Kontaktformulär hittar du här. Vishet är bättre än harnesk. Den är vis, som … Läs mer

Värden som måste värnas

En grundläggande del av ett demokratiskt samhälle är yttrandefriheten. Att leva i ett öppet samhälle innebär därför att man måste acceptera att människor som inte delar ens åsikter har rätt att uttrycka sig. Man måste vara beredd på att få sina uppfattningar ifrågasatta och kritiserade, eftersom andra människor har rätt att ifrågasätta och kritisera. Det … Läs mer

Svenska sägner, del 9: Ållebergs ryttare

Ålleberg är ett flackt platåberg på Falbygden i Västergötland, sydost om Falköping. I forntiden betraktades berget som heligt, medan det idag främst är ett uppskattat rekreationsområde med vackra vandringsvägar. Utmed bergets fot bryter flera källor fram och vid nordspetsen bildar diabasen dramatiska stup med djupa sprickbildningar. Den ovanliga geologin har i århundraden satt människors fantasi … Läs mer

Nedslag i nordisk mytologi, del 35: Aurvandil

Aurvandil (Örvandel) är en gåtfull gestalt, som den nordiska mytologin inte berättar så mycket om. Han var make till den mäktiga völvan Groa och de verkar båda ha varit vänner till Tor. Vi vet också att Aurvandil vid ett tillfälle försvann och att han var mycket saknad av Groa. Kanske blev han tillfångatagen och bortförd … Läs mer

Hästen i svensk kulturhistoria

För cirka 6000 år sedan tämjde människan hästen. Troligen ägde den tidigaste domesticeringen rum i norra Kazakstan och på stäpperna i södra Ukraina, varifrån tamhästarna under det påföljande millenniet spreds till stora delar av Europa och Asien. Hur länge hästen varit rid- och dragdjur i Sverige vet vi inte, men hällristningar och smycken från bronsåldern … Läs mer

Nordisk folktro, del 35: Draken

Drakar och drakliknade väsen finns inom mytologi och folktro i stora delar av världen. I Norden har draken emellertid tagit sig lite speciella uttryck. Under vikingatiden kunde skeppen utsmyckas med ett drakhuvud i stäven och inom nordisk mytologi förekom drakar i form av monstruösa jätteormar. Liknande drakormar tog sedan plats i folktron under namnet lindorm … Läs mer