Kulturhistoriska sevärdheter, del 71: Glasriket

I Smålandsskogarna mellan Växjö och Kalmar ligger det område som blivit känt som ”Glasriket”. Här växte en gång en framgångsrik glasproduktion fram, som med nyskapande tekniker och innovativ konstfärdighet väckte beundran långt utanför Sveriges gränser. Idag besöker årligen över en miljon människor Glasriket för att ta del av det säregna kulturarvet. Varför just den östra … Läs mer

Svenska sägner, del 17: Saxe på Saxholm

Vid inloppet till Ölmeviken i norra Vänern ligger ruinen efter en medeltida borg på en liten klippö. Utgrävningar har visat att borgen byggdes på 1200-talet och att den bebotts av män och kvinnor i samhällets övre skikt. Så mycket mer vet man inte om Saxholmens borg, som den kommit att kallas. Enligt legenden ska borgen … Läs mer

Svensk allmogekultur, del 23: Höskörden

Nedanstående text har hämtats ut boken Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning av Tobias Norlind. Boken gavs ut 1912, men skildrar arbete, seder och traditioner hos den svenska allmogen under framför allt 1700- och 1800-talet.  Oaktadt höskörden i allmänhet gaf ringa, betraktades den dock som en festtid, och glädjen hos både gamla och unga var stor … Läs mer

Den utländska finansieringen av trossamfund ska utredas

Sakta men säkert verkar insikten om det mångkulturella samhällets potentiella baksidor sippra in även hos de mest inbitna anhängarna. Att asylmottagningen skulle vara ekonomiskt gynnsam för Sverige är det få som numera hävdar och sambandet med den växande gängkriminaliteten har börjat diskuteras, om än i försiktiga ordalag. Under året har vi fått höra arbetsmarknads- och … Läs mer

Kulturhistoriska sevärdheter, del 70: Stalpet

Utanför Aneby i Småland finns en plats som präglats av dramatiska geologiska processer. Jordskorpans rörelser och vattenflöden under senaste istiden har skapat ett stup och en ravin, där Svartån rinner fram. Där ån kastar sig utför branten finns ett vattenfall med fallhöjd på omkring 19 meter, vilket gör det till södra Sveriges högsta. Här har … Läs mer

En epok i svensk kulturhistoria, del 2: Bronsåldern

Till Norden kom bronsåldern sent. Exakt var övergången från stenåldern går är arkeologerna inte ense om, men i regel sätts bronsålderns början till 1800 eller 1700 f. Kr. Det stora genombrottet då bronsföremålen ökade kraftigt kom dock runt 1500 f. Kr. Omkring år 500 f. Kr övergick bronsåldern sedan i järnålder. Det innebär att den … Läs mer

Klenoder ur vårt kulturarv, del 26: Den försvunna Havorringen

Vid Havor i Hablingbo socken på södra Gotland ligger en liten, rund fornborg från järnåldern. När borgen undersöktes av arkeologen Peter Manneke 1961 gjordes ett mycket spektakulärt fynd — under en sten i borgmuren låg en väldig guldhalsring bland några bronsföremål. Ringen daterades till förromersk järnålder och dess vikt uppmättes till hela 800 g. Den … Läs mer

Kulturhistoriska sevärdheter, del 69: Skottvångs gruva med Åkers styckebruk

I Åkers bergslag i Södermanland ligger Skottvångs gruva. På platsen bröts en gång den järnmalm som försörjde gjuteriet vid Åkers styckebruk, där kanoner tillverkades till både Sveriges och andra länders försvar (stycke=kanon). Här utvecklades tekniken med räfflade eldrör, vilken gav kanonerna längre skottvidd och högre precision. Efter att kanongjutningen upphörde på 1800-talet tillverkades spisar, husgeråd, … Läs mer