När konsten politiseras i statlig regi

De senaste åren har entrén till statliga museer varit gratis på initiativ av regeringen. Det såg kanske mest ut som ett populistiskt beslut som gav väljarkåren några trevliga karameller att suga på, men att baktankarna gick djupare än så är vi nog många som vid det här laget har hunnit upptäcka. När jag 2019 besökte … Läs mer

Jag ser fortsättningen komma

Gängkriminaliteten har varit på tapeten igen de senaste veckorna efter att en rapport från Brå visat att Sverige ligger i Europatoppen avseende dödligt skjutvapenvåld. Debattens svallvågor har därefter gått höga och denna gång har relativiseringsförsöken blandats upp med mer pragmatiska röster. Polischef Erik Nord vågade sig till och med på att specificera ett antal kulturfaktorer … Läs mer

Klenoder ur vårt kulturarv, del 15: Forsaringen

Forsaringen. Foto: Sven Rosborn, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia CommonsI Forsa medeltida kyrka i Hälsingland fanns under flera sekler ett mycket ovanligt handtag på dörren mellan vapenhuset och kyrkorummet: en ring av järnsmide fullristad med runor. När kyrkan revs 1840 togs ringen tillvara av pastoratet. Enligt en lokal sägen, som nedtecknades på 1700-talet, har ringen … Läs mer

Kulturhistoriska personligheter, del 24: Johannes Rudbeckius d. ä.

Johannes Rudbeckius (1581-1646) var biskop i Västerås stift och en av 1600-talets mest betydelsefulla svenska kyrkomän. Hans engagemang sträckte sig emellertid utanför kyrkans värld och han drev igenom ett flertal sociala reformer som fick stor betydelse för stiftets invånare och gav genklang över hela riket. Vissa historiker menar att de tankar han förde in i … Läs mer

Budkavlarna förde fram angelägna meddelanden

En budkavle är ett föremål som i äldre tider användes till att förmedla viktiga budskap. Exempelvis kunde det handla om att samla människor till möten eller informera om omstörtande händelser. Ordet kavle kan härledas till det fornnordiska ordet för trästycke (kafli), vilket avspeglar att budkavlar oftast var gjorda av trä. Budskapet framgick av inristad skrift, … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 59

En annorlunda konflikthantering som bygger på vedergällning och kompensation. En barnuppfostran med tradition av aga. En machoidealiserad maskulinitet som premierar tuffhet, risktagande, fysisk styrka och självsvåldighet. En starkt könsgraderad social kontroll och där sociala relationer kan innehålla inslag av stark rangordning. Erik Nord, polischef i Göteborg, förklarar vilka kulturfaktorer som bidrar till gängkriminalitet

Ett mejl till Runkartans grundare

Hej!Först och främst vill jag tacka för att ni tagit fram Runkartan. Den har många bra funktioner och är ett värdefullt hjälpmedel för den som vill besöka runristningar runt om i landet. Den skulle emellertid kunna göras lite roligare om den fick en interaktiv funktion. Ett föredöme tycker jag är den så kallade Kyrkokartan (ni … Läs mer

Idag firar vi Sverige

Idag firar vi vårt land och allt vi har att vara glada över. Vi firar vår vackra natur, vår långa tid av obruten fred och det samhälle som skapats just här. Vi firar de människor som funnits här före oss och hjälpt till att bygga upp det vi har. Vi firar vårt språk, vår historia … Läs mer

En dokumentär om massakern i Sandby borg

Sandby ringborg på Öland. Foto: http://intarch.ac.uk./journal/issue46/3/1.html, CC BY 3.0 via Wikimedia commons Just nu går en intressant dokumentärserie att leta upp på svtplay. Serien heter ”Historiska hemligheter” och beskriver hur forskare med hjälp av olika arkeologiska metoder och kriminalteknik försöker lösa historiska mysterier. Tittarna får följa hur arkeologerna försöker räta ut frågetecknen kring de mystiska … Läs mer

En kulturhistorisk upptäcktsfärd runt Bro i Bohuslän

Lantsamhället Bro ligger vackert beläget i centrala Bohuslän och genomskärs av den slingrande Broälven. Socknen är liten med runt 1000 invånare och få torde ha hört talas om den. Utspridda bland gårdar och åkermarker finns emellertid ett stort antal lämningar som vittnar om att området varit en centralbygd under förhistorisk tid. Platsen låg tidigare strategiskt … Läs mer