Nordisk folktro, del 34: Kloka gummor och gubbar

”De kloka” var en benämning på personer som i det gamla bondesamhället anlitades för att bota sjukdomar och få goda råd. De ansågs besitta särskilda särskilda kunskaper inom läkekonst och kände till mer om hemliga krafter än vanliga människor. Ibland kallades de ”visgubar” eller ”kuckelgummor”. Kloka gummor och gubbar hade en särskild roll i samhällslivet … Läs mer

Kulturhistoriska sevärdheter, del 51: Galtströms bruk

I Galtström söder om Sundsvall finns lämningarna av en imponerande industrimiljö, vars historia sträcker sig över flera hundra år. Vid Armsjöån grundade industrimannen Magnus Blix 1673 Galtströms bruk, som då var det första järnbruket i Medelpad. Bruket kom även att bli landskapets största och skeppade vissa år över 100 ton stångjärn till Stockholm. Runt bruket … Läs mer

Vilken kulturs ”förrädiska mansroll” talar du om, Mona Sahlin?

Hej Mona Sahlin! Jag såg i Aftonbladet att du hade valt att skriva en artikel där du kritiserar Ulf Kristerssons uttalande om att invandringen blivit en belastning för Sverige. Du kallar hans konstaterande för ”sataniskt”, samtidigt som du hävdar att problemen istället bottnar i ” den förrädiska mansrollen”. Du påtalar att det i huvudsak är … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 62

Bland det viktigaste vi kan göra idag för att skydda vår kulturhistoria är att vägra bli okunniga. Genom att ta del av vårt svenska kulturarv bygger vi upp mentala skyddsvallar mot dess förstörelse. När vi berättar för våra vänner om en kulturhistorisk bok vi läst eller lägger upp en bild på Facebook av gravfältet vi … Läs mer

Nedslag i nordisk mytologi, del 33: Rungner

Rungner (Hrungner) är den starkaste av alla i jättarnas rike Jotunheim. Även för att vara jätte är han storvuxen och har ett grovhugget utseende. Varifrån han kommer kan man undra och frågan är om han inte uppstått direkt ur bergen. Hans hjärta är nämligen av sten, liksom hans väl tilltagna huvud. Dessutom är hans främsta … Läs mer

Tänkvärt om kultur, del 61

I 20 år blev jag indoktrinerad att jag var smutsig och ond i själen, och till en viss grad så bär jag fortfarande på den känslan och det hatet mot mig själv. Någonstans i min själ kommer jag för evigt att känna mig smutsig och mindervärdig. Och det hjälper inte att staten och folket som räddade … Läs mer

När normerna förändras, del 67: Låtsaspolitik

Det var frågan om marknadshyror på nyproducerade lägenheter som fällde regeringen Löfven. Nu ser den rödgröna regeringen ut att återuppstå, på villkoret att den fullföljer reformeringen av arbetsrätten, stärker skogsägarnas äganderätt och gör strandskyddet mer flexibelt. Detta är alltså de stora och avgörande frågor med vilka en regering står och faller i Sverige 2021. Detta … Läs mer

Svensk allmogekultur, del 13: Veckans dagar

Nedanstående text har hämtats ut boken Svenska allmogens lif i folksed, folktro och folkdiktning av Tobias Norlind. Boken gavs ut 1912, men skildrar arbete, seder och traditioner hos den svenska allmogen under framför allt 1700- och 1800-talet. Veckans dagar ha i folktron alltid haft olika betydelse. Ett arbete utfördt en viss dag är mera lyckosamt än samma utfördt … Läs mer

Stig Lindberg på Millesgården

Om Stig Lindberg (1916-1982) har ofta sagts att han inredde folkhemmet. Det ligger det viss sanning i. Från slutet av 1930-talet och under de påföljande decennierna fylldes svenska hem med porslin, bruksföremål, tapeter och textilier som bar hans karakteristiska formgivning. I hans design smälte funktion och estetik samman i en skön förening, som blev både … Läs mer