Inlägg: Fornlämningar i Lysekil utplånas när Preems raffinaderi bygger ut

Detta blogginlägg är skrivet av Allmogen.

Igår fattade Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut: Raffinaderiets behov prioriteras framför fornlämningarnas bevarande. De fornlämningar som nu kommer att jämnas med marken är boplatser från stenåldern, gravar från järnåldern och en verkstad från bronsåldern. Av dessa är det framför allt verkstadsplatsen som sticker ut. – Det finns gott om liknande fornlämningar i landet men verkstadsplatsen är mer speciell, säger Mats…

Läs hela inlägget av Allmogen här –> Inlägg: Fornlämningar i Lysekil utplånas när Preems raffinaderi bygger ut